Hapche.bg

КЛИНИЧНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ (HADS)


HADS (Snaith & Zigmond, 1994) е самооценъчен въпросник, развит за определяне на интензивни тревожни и депресивни състояния. Тъй като е бил развит за прилагане в непсихиатрични организации, той не отчита симптомите, от които могат да страдат само хората с психично заболяване, като физическа болка и загуба на тегло.

Моля, посочете до каква степен сте съгласни или не сте съгласни с всяко от твърденията. За всеки въпрос изберете един отговор от четирите предложени. Отговаряйте колкото се може по-спонтанно и не размишлявайте дълго над отговорите си.


  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.