Hapche.bg

ПРЕГАРЯТЕ ЛИ?


Този тест (по H. Freudenberger и G. Richelson) е предназначен да оцени влиянието, което вашата работа, работната среда и ангажиментите, които поемате, оказват върху вашето психично здраве.


  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

И така...
*
Следвайки въпросите по-долу, отговорете дали сте забелязали съответните промени у себе си през последните 6 месеца. За отговори използвайте скалата от 1 до 5. Използвайте оценка 1, ако промяната е малка или няма никаква промяна. Използвайте оценка 5, ако е налице много сериозна промяна. Използвайте цифрите 2, 3 и 4 за междинните степени.

  1 (малка или никаква промяна) 2 3 4 5 (много сериозна промяна)
Уморявате ли се по-лесно? Чувствате ли се по-скоро уморени, отколкото изпълнени с енергия?
Хората предизвикват ли раздразнение у вас, като ви казват, че не изглеждате много добре напоследък?
Работите ли все повече и повече, а постигате все по-малко и по-малко?
Ставате ли все по-циничен (цинична)? Ентусиазмът ви загубва ли се все повече и повече?
Обхваща ли ви често тъга, която не можете да обясните?
Забравяте ли (срокове, срещи, лични вещи)?
Нараства ли раздразнителността ви? Избухливостта ви? Разочарованието ви от хората около вас?
Виждате ли се по-рядко с близките си приятели и с членовете на семейството ви?
Мислите ли, че сте твърде зает (заета) дори за обичайни неща, като телефонни обаждания, четене на отчети или изпращане на коледни картички?
Измъчват ли ви някакви физически неразположения (болки в различни части на тялото, продължителни настинки)?
Чувствате ли се дезориентирани, когато приключите дейностите за деня?
Можете ли да изпитвате удоволствие както преди?
Можете ли да се смеете на шеги за самите вас?
Създава ли сексът повече грижи, отколкото удоволствия?
Имате ли усещането, че нямате много неща за казване на хората?
© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.