Hapche.bg

САМООЦЕНЪЧНА СКАЛА ЗА ДЕПРЕСИЯ (VON ZERSSEN)


Пред вас са двойки прилагателни, които означават противоположни състояния.

Отбележете прилагателното, което най-добре отговаря на вашето сегашно състояние.

Не мислете дълго, преди да отговорите, и не пропускайте нито един ред. Когато се колебаете, избирайте онова прилагателно от двойката, което в по-голяма степен или по-често можете да отнесете към себе си през последната една седмица (по-скоро едното или по-скоро другото; кое от тях е доминиращо или преобладава напоследък?).

Отговаряйте колкото можете по-рядко с "нито едното, нито другото".


  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.