Hapche.bg

САМООЦЕНЪЧНА СКАЛА ЗА ДЕПРЕСИЯ (ZUNG)


Този въпросник се състои от списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния.

Моля, прочетете изложените по-долу твърдения и отбележете срещу всяко от тях отговора, който характеризира най-добре вашето състояние през последните седем дни.


  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

И така...
*Чувствам се потиснат, мрачен и тъжен:

*Сутрин се чувствам най-добре:

*Неочаквано заплаквам или често ме избива на плач:

*Нощем спя лошо:

*Ям толкова, колкото и по-рано:

*Сексуалният живот все още ми доставя радост:

*Забелязвам, че отслабвам на тегло:

*Страдам от запек:

*Сърцето ми бие по-бързо от преди:

*Уморявам се без причина:

*Мисля толкова ясно, както и преди:

*Извършвам ежедневните си задължения по-бавно, отколкото обикновено:
*Чувствам се неспокоен и не мога да седя на едно място:

*Гледам с надежда в бъдещето:

*Станал съм по-раздразнителен от обикновено:

*Лесно вземам решения:

*Мисля, че съм полезен и че се нуждаят от мен:

*Животът ми е запълнен (оползотворен):

*Имам чувството, че за другите би било по-добре, ако бих бил мъртъв:

*Не ме удовлетворява това, което върша, не ми доставя радост:

© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.