Hapche.bg

ДЕПРЕСИОНЕН ИНВЕНТАР (БЕК)


В този въпросник има групи твърдения. Моля, първо внимателно прочетете всяка група твърдения. След това изберете по едно твърдение от група, което най-точно описва начина, по който сте се чувствали през изминалата седмица, включително и днес. Прочетете всички твърдения в групата, преди да изберете най-подходящото.


  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.